HOSPODÁRENIE OBCE

Na základe prijatého zákona c. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa doplna zákon c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník vyplývajú pre všetky mestá, mestské casti a obce nové povinnosti ako je:

a) zverejnovanie zmlúv

b) zverejnovanie objednávok

c) zverejnovanie faktúr    

ZMLUVY

Obchodný partner  Predmet zmluvy  Dátum zverejnenia    Zmluva  
 Yau s.r.o.  zmluva o prenájme reklamnej plochy  11.02.2011  link
 Liptour s.r.o.  zmluva o prenájme reklamnej plochy
 05.02.2011  link
 Lupcianka s.r.o.  odvoz odpadu  20.01.2011  link
 Hotely mládeže Slovakia, a.s.
 zmluva o prenájme reklamnej plochy
 25.01.2011  link
 V.R.M. s. r. o.  zmluva o prenájme reklamnej plochy
 10.02.2011  link
 Družba s.r.o.  zmluva o prenájme reklamnej plochy
 01.02.2011  link
 Mercedes-Benz  úverová zmluva
 25.01.2011  link
 Method , s. r. o.   zmluva o prenájme reklamnej plochy
 15.01.2011  link
 EUROCOM&Co, s. r. o.    zmluva o prenájme reklamnej plochy
 25.01.2011  link
 PROFI-NET, s. r. o.  internetové pripojenie  25.02.2011  link
 Slovenská agentúra pre CR
 zmluva o zabezpecení úcasti na veltrhoch  25.01.2011  link
 Jednotný majetkový fond
 kúpna zmluva - odpredaj lámp  27.02.2011  link
 COOP Jednota, spotrebné družstvo  zmluva o prenájme reklamnej plochy
 25.02.2011  link
 LES WOOD, s. r. o.   zmluva o nájme
 21.04.2011  link
 Remek, s. r. o.   software   22.05.2011  link
 Dexia Banka, a. s.  elektronický prístup  06.04.2011  link
 Petra Chlustová  zmluva o nájme
 24. 06.2011  link
 J. P. SERVICE, s. r. o.  odber pitnej vody  05. 07.2011  link
 SITOUR, s. r. o.
 zmluva o prenájme reklamnej plochy
 05.07.2011  link
 Viteroslav Poledno
 zmluva o prenájme reklamnej plochy
 11.07.2011  link
 Tatry mountain resorts, a. s.
 zmluva o nájme pozemku
 18. 07.2011
 link
 Tatry mountain resorts, a. s.
 dodatok k zmluve o nájme pozemku ?. 1
 03. 08.2011  link
 SIPS, s. r. o.
 zmluva o dielo - výstavba garáže
 08.08.2011  link
 Gajos, s. r. o.
 mandátna zmluva - BOZP
 09.08.2011  link
 WEBIS, s. r. o.
 darovacia zmluva
 10.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.
 dodávka elektrickej energie
 22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 SSE - distribúcia, a. s.  dodávka elektrickej energie  22.08.2011  link
 REAL Inginiering, s. r. o.
 mandátna zmluva-garáž
 26.08.2011  link
 REAL Inginiering, s. r. o.
 mandátna zmluva-obecný úrad
 26.08.2011  link
 SPP, a. s.
 zmluva o pripojení
 26.09.2011  link
 SIPS, s. r. o.
 dodatok k zmluve
 03.10.2011  link
 VPS, mesta Lipt. Mikuláš
 dodatok k zmluve
 12.10.2011  link
 Agentúra pre regionálny rozvoj
 zmluva o dielo
 12.10.2011  link
 Mesto Liptovský Mikuláš
 spolocný obecný úrad pre sociálnu oblast 
 12.10.2011  link
 HOLIDAY TOUR, s. r. o.
 nájomná zmluva
 31.10.2011  link
 Eurobuilding, a. s.
 zmluva o dielo ?. 30092011
 07.11.2011   link

 J+Z Špirec, Ján Špirec
 nájomná zmluva
 08.11.2011  link
 Dôvera ZP
 elektronický prístup
 10.11.2011  link
 Recykla?ný fond SR
 poskytnutie prostriedkov
 14.11.2011  link
 Chéque Déjeuner
 komisionárska zmluva
 16.11.2011  link
 Les-Wood, s. r. o.
 dohoda o ukoncení zmluvy
 24.11.2011  link
 Karol Ondruš
 darovacia zmluva
 28.11.2011  link
 Karol Ondruš
 nájomná zmluva
 28.11.2011  link
 SSE, a. s.
 zmluva o spotrebe elektrickej energie
 5.12.2011  link
 Zariadenie pre seniorov Liptovský Mikuláš
 zmluva o úhrade nákladov
 08.12.2011  link
 GEODIS, s. r. o.
 licencná zmluva
 12.12.2011  link
 UNION zdrav. poistov?a
 zmluvy o využívaní elekt.služieb
 15.12.2011  link
 Mercedes-Benz  dodatok k úverovej zmluve
 19.12.2011  link
 Allianz SP, a. s.
 poistná zmluva - PZP flotila
 28.12.2011  link
 Katastrálny úrad v Žiline
 zmluva o poskytovaní údajov
 11.01.2012  link
 Real Inginiering s.r.o.
 Mandátna zmluva
 27.01.2012  link  
 BIOENERGIA, a.s.
 Zmluva o prenájme reklamnej plochy
 20.02.2012  link
 Realty Financial Service s.r.o.
 Mandátna zmluva
 28.02.2012  link

Obec Pav?ina Lehota
 Dohoda o spoplatnení odberu el.energie
 02.03.2012
 link

 PRIMUS, spol. s r.o. Žilina.
 Kúpna zmluva
 06.03.2012  link
 Tatry mountain resorts, a.s.
 Zámenná zmluva
 14.03.2012  link 
 Silvia Brosová
 Sponzorská zmluva
 28.03.2012  link  
 SPP - distribúcia a.s.
 Dodatok c. 1 k Zmluve o pripojení
 02.04.2012  link  
 Real Inginiering s.r.o.
 Mandátna zmluva
 02.04.2012  link  
 LES-WOOD, s.r.o.
 Zmluva o nájme
 20.04.2012  link  
 Real Inginiering s.r.o.
 Mandátna zmluva
 20.04.2012  link  
 PP Partners, s.r.o.
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
02.05.2012
 link  
 Špirec Ján - J + Z ŠPIREC
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
02.05.2012
 link  
JÁN ŠPIREC - FIRMA JANÍK BISTRO
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
02.05.2012
 link   
 Mikulášska chata, s.r.o.
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
 02.05.2012  link  
 Polášeková Nataša
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
 02.05.2012  link
 
 Tatry mountain resorts, a.s.
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
02.05.2012
 link  
 EURO-BUILDING a.s.
 Dohoda o ukoncení zmluvy o dielo
 18.07.2012  link  
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
 Zmluva o pripojení zariadenia odberatela do distribucnej sústavy
20.07.2012
 link  
 Ing. arch. Tatiana Bachtíková
 Zmluva o obstarávaní  územného plánu obce c. 3/2012
 26.07.2012  link  
 Pomocný anjel, n.o.
 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil
 31.07.2012  link  
 Bungalovy Jasná, s.r.o.
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
15.08.2012
 link  
 Triebušník Martin
 Zmluva o dodávke elektrickej energie
 13.09.2012  link  
 Matejka Martin
 Zmluva o dodávke pitnej vody
 13.09.2012  link  
 JUDr. Zuzana Baloghová
advokátka
 Rámcová  zmluva o poskytovaní právnych služieb
  17.10.2012
 link  
 Tatry mountain resorts, a.s.
 Dohoda o ukoncení nájmu
05.11.2012
 link   
 Stopercentná da?ová, k.s.
 Zmluva o zabezpecení audítorských služieb pod?a zákona ?. 513/91 Zb. - ?.121107
 7.11.2012  link  
 SR, s.r.o.
 Zmluva o nájme
31.10.2012
 link  
 AGRA, s.r.o.
 Zmluva o nájme hnutelnej veci
23.11.2012
 link  
 Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o.
 Zmluva o realizácii reklamnej kampane
11.12.2012
   
 Ing. arch. Tatiana  Bachtíková
 Zmluva ?. 4/2012 o obstarávaní Zmien a doplnkov ?. 1 ÚPNO Demänovská Dolina
31.12.2012
link   
 HBP, a.s.
 Zmluva o zabezpecení separovaného zberu
04.01.2013
link   
 Ing. Ján Vl?ek TOPSET
 Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore
07.01.2013
zmluva

 
 Ing. arch. Tatiana  Bachtíková
 Zmluva c. 1/2013 o obstarávaní Územného plánu zóny
 07.01.2013 zmluva  
 Ing. arch. Tatiana Bachtíková
 Zmluva c. 2/2013 o obstarávaní Územného plánu zóny
 07.01.2013 zmluva  
 Ing. arch. Tatiana  Bachtíková
 Zmluva c. 3/2013 o obstarávaní Územného plánu zóny
07.01.2013
zmluva  
 Ing. arch. Tatiana  Bachtíková
 Zmluva c. 4/2013 o obstarávaní Územného plánu zóny
07.01.2013
zmluva  
 yau, s.r.o.
 Dohoda o zrušení Zmluvy o prenájme reklamnej plochy
 08.01.2013 dohoda
 
 Ján Poliak
 Nájomná zmluva
21.01.2013
zmluva
 
 MUDr. Aurélia Hanzlíková
 Zmluva o poskytovaní služieb
21.02.2013
zmluva
 
 Ing. arch. Tatiana Bachtíková
 Zmluva c. 5/2013 o obstarávaní Územného plánu zóny
08.03.2013
zmluva
 
 SKILANDIA, s.r.o.
 Zmluva o poskytnutí príspevku
14.03.2013
 zmluva  
 Pozemkové spolocenstvo Ploštín
 Zmluva o poskytnutí príspevku
18.03.2013
 zmluva  
 Ing. Jaroslava Hýblová
 Zmluva o vedení úctovníctva
 18.03.2013  zmluva  
 Pozemkové spolocenstvo Bodice
 Zmluva o poskytnutí príspevku
19.03.2013
zmluva
 
 Tatry mountain resorts, a.s.
 Zmluva o poskytnutí príspevku
 19.03.2013 zmluva
 
 Tatry mountain resorts, a.s.
 Zmluva o poskytnutí príspevku
19.03.2013
zmluva
 
 Tatry mountain resorts, a.s.
 Zmluva o poskytnutí príspevku
21.03.2013
zmluva  
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.
 Zmluva o dielo ?. B3-1/2013
21.05.2013
zmluva
 
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.
 Zmluva o dielo ?. B3-2/2013
21.05.2013
zmluva
 
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.
 Zmluva o dielo ?. B3-4/2013
 21.05.2013 zmluva  
 ŠK Jasná Demänovská Dolina
 Nájomná zmluva
21.05.2013
 zmluva  
 Lupcianka, s.r.o.
 Dodatok k zmluve
27.05.2013
 dodatok
 
 Marcela Laiferová
 Zmluva o úcinkovaní umelca
18.06.2013
zmluva  
 RAVEN, a.s.
 Zmluva o dodávke tovaru
27.06.2013
zmluva
 
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.  Zmluva o dielo 19.08.2013  zmluva   
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.  Zmluva o dielo 19.08.2013 zmluva   
 Združenie majite?ov lesov PS Závažná Poruba
 Darovacia zmluva
28.08.2013
zmluva  
 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
 Darovacia zmluva
06.09.2013
 zmluva  
 Ing. Jaroslava Hýblová
 Dohoda o ukoncení zmluvy o vedení úctovníctva
16.09.2013
dohoda   
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.  Zmluva o dielo c. B3-6/2013   09.12.2013 zmluva
 
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.  Zmluva o dielo c. B3-7/2013  09.12.2013   zmluva  
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.  Zmluva o dielo c. B3-8/2013 09.12.2013   zmluva  
 Tatry mountain resorts, a.s.
 Zámenná zmluva
16.12.2013
 zmluva  
 ŽSK, Mesto L.Mikuláš, SOV
 Zakladatelská zmluva
16.12.2013
zmluva   
 AGRA, s.r.o.
 kúpna zmluva kolesový traktor VALTRA
18.12.2013
 zmluva  
 Ing.arch. Tatiana  Bachtíková dodatok c.1 k zmluve c. 4/2012 o obstarávaní  zmien a doplnkov c.1 územného plánu 18.12.2013  dodatok   
 Liptovská vodárenská spolocnost, a.s.
 dohoda o nájme kanalizácie
19.12.2013
dohoda  
 Region Liptov, Jasná, L.Ján Turizmus
 zmluva o zlúcení OOCR
07.01.2014
 zmluva  
 Allianz SP, a.s.
dodatok c.2 k Flotilovej poistnej zmluve PZP
13.01.2014
dodatok    
 ABC JASNÁ, s.r.o.  Zmluva poskytnutí príspevku 20.1.2014   zmluva  
 Pozemkové spolocenstvo  Ploštín  Zmluva o nájme pozemkov  20.1.2014  zmluva  
 SBUaK, Pozemkové  spolocenstvo Vrbica  Zmluva o nájme pozemkov  20.1.2014 zmluva   
 Tatry mountain resorts, a.s.  Zmluva o poskytnutí príspevku  20.1.2014  zmluva  
 Tatry mountain resorts, a.s.  Zmluva o poskytnutí príspevku 20.1.2014  zmluva  
 NARCIUS, a.s.  Zmluva o poskytnutí príspevku   20.1.2014  zmluva  
 ISO INVEST III, s.r.o.  Zmluva o poskytnutí príspevku   24.1.2014  zmluva  
 ISO INVEST, s.r.o.  Zmluva o poskytnutí príspevku  24.1.2014  zmluva
 
 Urbár a komposesorát  pozemkové spol. Ilanovo  Zmluva o poskytnutí príspevku  24.1.2014 zmluva   
 Pozemkové spolocenstvo  Ploštín  Zmluva o poskytnutí príspevku  24.1.2014  zmluva  
 Ing. Vladimír Ulicný  Zmluva o poskytnutí príspevku   30.1.2014 zmluva
 
 CAMELOT, s.r.o.  Zmluva o poskytnutí príspevku   30.1.2014  zmluva  
 B3 ARCHITEKTI, s.r.o.  Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo c. B3-1/2013  12.2.2014   dodatok  
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny  14.2.2014 zmluva   
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.2.2014  zmluva   
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.2.2014  zmluva   
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny  14.2.2014 zmluva   
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.2.2014  zmluva   
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.2.2014   zmluva  
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny  14.2.2014 zmluva   
 Stredoslovenská energetika,  a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny 14.2.2014  zmluva   
 Iveta Moravcíková
 Zmluva o vedení úctovníctva
14.2.2014 zmluva   
 Ing. arch.Tatiana Bachtíková  Zmluva o dielo c. 7/2014 14.2.2014  zmluva   
 AGRA, s.r.o.
 kúpna zmluva
20.02.2014
zmluva   
 TOPSET Solutions, s.r.o.
 Licencná zmluva na zverejnovanie dokumentov
24.2.2014
 zmluva  
 TOPSET Solutions, s.r.o.
 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licencná zmluva
24.2.2014
zmluva   
 Tatry mountain resorts, a.s.  Nájomná zmluva 4.3.2014  zmluva   
 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6.3.2014
dodatok   
 Pozemkové spolocenstvo  Ploštín  Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku 27.3.2014  dodatok   
 Liptovská vodárenská spolocnost, a.s.
 Zmluva pre zabezpecenie dodávky pitnej vody a zabezpecenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
 31.03.2014  zmluva  
 StuffNET, s.r.o.
 Zmluva o pripojení
 01.04.2014 zmluva   
 Mesto Liptovský Mikuláš
 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
 25.04.2014 zmluva   
 Urbár Vrbica Pozemkové spolocenstvo
 Dodatok k nájomnej zmluve 22.6.2014  dodatok   
 Suitpro, s.r.o.  Mandátna zmluva 14.07.2014   zmluva  
 Suitpro, s.r.o.
 Mandátna zmluva
28.07.2014
zmluva   
 I.N.V.E.S.T. a.s.  Zmluva o dielo  29.07.2014 zmluva   
© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk