• VO: Obec Demänovská Dolina - Nákup nového kolesového traktora - V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") zverejňujeme v tomto profile Informáciu týkajúcu sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákon o verejnom obstarávaní, ktorú nájdete tu: Informácia - § 41 ods. 1
  • Dňa 19.11.2013 bolo ukončené hodnotenie uvedenej podlimitnej zákazky. V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme v tomto profile informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorú nájdete tu : Informácia - § 44 ods. 2


© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk