Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné komisie

a ich predsedov


Komisia kultúry a športu

Predseda: Mgr. Ľubomíra Klepáčová ( do 25.01.2014 )

Plán činnosti komisie na rok 2011: plán činnosti
Plán činnosti komisie na rok 2012: plán činnosti

Sociálna komisia

Predseda: Ing. Jozef Hurtaj

Plán činnosti komisie na rok 2011: plán činnosti


Komisia ekonomiky a cestovného ruchu

Predseda: Jozef Veverica

Plán činnosti komisie na rok 2011: plán činnosti


Komisia výstavy a územného plánovania

Predseda: Ing. Andrej Devečka

Plán činnosti komisie na rok 2011: plán činnosti


Komisia verejného poriadku

Predseda: 
© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk