Informácia o zadaní zákaziek

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Predpokladaná hodnota
v EUR bez DPH
Zadanie zákazky
 1. vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie K1
služba 1000,- 04.11.2013
2. vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie K2
služba 2300,- 04.11.2013
 3. vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie K3
služba 1500,- 04.11.2013
 4.
vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie K4
služba 1500,- 04.11.2013
 5. vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie U2
 služba 2400,-  19.11.2013 
 6. vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie O1
 služba 2200,-   19.11.2013
7.  vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie O3 
 služba 1800,-   19.11.2013
8.  vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
vymedzené územie O5 
 služba 2000,-   19.11.2013
 9. snežný pluh  tovar 7790,-   06.02.2014
         
© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk