• Verejná vyhláška: Schválené VZN Záväzná ?as? ÚPN O Demänovská Dolina obecným zastupite?stvom d?a 5.9.2012 uznesením ?.60/2012: VZN ÚPN O

     
 
VIZUALIZÁCIE NOVÉHO OBECNÉHO ÚRADU
© Obec Demänovská Dolina 2011        urad@demanovskadolina.info        +421 44 559 168 2        administrácia web by: www.jakubsmitka.sk